2024 YILI SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız;

 Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeleri odamıza gelmiştir. Sözleşmeler 22-24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde 08:30-20:00 saatleri arasında, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü ise 08:30-17:30 saatleri arasında odamızda imzalanarak toplu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilecektir. Sözleşme için gerekli evraklar aşağıda yer aldığı şekildedir.

SGK İlaç Teminine İlişkin Sözleşme İçin Gerekli Evraklar;

1) 2022 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Değişiklik Olması Halinde Ruhsat Fotokopisi (Elektronik Ruhsatname ve Sertifikası) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Sözleşmeye Engel Yoktur Belgesi, (Odadan alınacak)

3) Eczane Kaşesi,

4) Bölge Eczacı Odası’ndan Onaylı Sözleşme Metni,

5)  İnteraktif Vergi Dairesinden  Alınan 2022 Yılı Hasılatını Gösteren Hasılat Formu, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz)

6) Eczacının Kurumla Sözleşme Yenilemek İstediğine Dair Dilekçe (Odadan alınacak)

7) Güncel tarihli SGK’ya hitaben alınmış Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet’ten alınabilir. Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

8) Eczacı Diploma Numarası (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz.)

9) Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

10) Geçici çalışma belgesi ile faaliyet gösteren eczanelerimiz, geçici çalışma belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz.)

  (Sözleşme yenileme sırasında, "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi" formları için yenileme işlemi yapılmayacak olup; yeni açılan / açılacak olan veya ilk kez sözleşme yapacak eczanelerimiz sözleşme yapabileceklerdir.)

İlk defa Medikal sözleşme yapacak olan eczacılarımız için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

1) İmza Sirküsü Aslı, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Nüfus Cüzdanı Noter Onaylı Fotokopisi, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

3) Eczane Kaşesi,

4) Eczane ruhsat fotokopisi noter onaylı veya il sağlık müdürlüğü onaylı 2021 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Değişiklik Olması Halinde (Nakil) Ruhsat Fotokopisi (Mesul Müdür var ise Mesul Müdürlük Belgesi eklenmesi gerekmektedir). (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

5) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet'ten alınabilir), (Sosyal Güvenlik Kurumu'na şeklinde talep edilmesi gerekmektedir. Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

6) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni 

TEB Merkez Heyeti tarafından alınan karar doğrultusunda, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, deprem nedeniyle ilçe dışı nakil hakkı tanınan ilçeler olarak ilan edilen;

Kahramanmaraş İli Afşin, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu İlçeleri;

Adıyaman İli Besni, Gölbaşı ve Merkez İlçeleri;

 Gaziantep İli İslahiye ve Nurdağı İlçeleri;

Hatay İli Antakya, Arsuz, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Samandağ İlçeleri;

Malatya İli Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt İlçelerinde faaliyet gösteren eczanelerden sözleşme ücreti alınmayacaktır.

İskonto oranları ve hasılat bilgilerini gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir;

2022 YILI SATIŞ HASILATI BİLGİSİ(TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU VE İNDİRİM ORANI

2024 YILI SÖZLEŞME FORMU İÇİN UYGULANACAK BİRİM FİYAT(TL)

0 - 1.676.540

1.KADEME (%0)

500

1.676.540 - 2.794.233

1.KADEME (%0)

800

2.794.233 - 3.492.791

2.KADEME (%0,75)

1.100

3.492.791 - 4.191.349

3.KADEME (%1,30)

1.300

4.191.349 -5.867.889

4.KADEME (%1,60)

1.500

5.867.889 - 6.985.582

5.KADEME (%2,25)

1.700

6.985.582 TL ‘nin üzeri

6.KADEME (%2,50)

1.900

 

SGK sözleşmeleri meslektaşlarımızın EBS’YE (ECZACI BİLGİ SİSTEMİ) girdikleri hasılat bilgilerine göre odamıza gönderilmiş olup, sözleşmelerin dağıtımı EBS üzerinden gerçekleştirileceğinden dolayı aidat, yardımlaşma sandığı, afet fonu ve c grubu katkı payı borcu olan eczacılarımızın borçlarını yatırmaları gerekmektedir.

2024 Yılı Oda Aidatı: 6087,04 TL (Odaya ödenecek)

ODA AİDATI İÇİN HESAP NUMARASI:

Hesap Adı: K.MARAŞ ECZACILARODASI

Türk Ekonomi Bankası TR69 0003 2000 000 000 6235 8330

 

2024 Yılı Yardımlaşma Sandığı Aidatı: 1141,31 TL (Türk Eczacıları Birliği hesabına yatırılıp odaya dekont verilecek)

2024 Yılı Afet Fonu Aidatı:380,44 TL (Türk Eczacıları Birliği hesabına yatırılıp odaya dekont verilecek)

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI BANKA VE IBAN NUMARALARI:

Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR81 0001 2001 2270 0017 0000 01 (Aidatlar)
Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR54 0001 2001 2270 0017 0000 02 (Afet Fonu)
T.İş Bankası Farabi Şb. TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar)
T.İş Bankası Farabi Şb. TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu)