2023 YILI SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız;

 Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeleri odamıza gelmiştir. Sözleşmeler 01 Haziran 2023 Perşembe günü ile 12 Haziran 2023 Pazartesi günleri arasında 08:30-17:30 saatleri içerisinde (Cumartesi günleri dâhil olmak üzere) odamızda imzalanarak toplu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilecektir. Sözleşme için gerekli evraklar aşağıda yer aldığı şekildedir.

SGK İlaç Teminine İlişkin Sözleşme İçin Gerekli Evraklar;

1) 2021 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Değişiklik Olması Halinde Ruhsat Fotokopisi (Elektronik Ruhsatname ve Sertifikası) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Sözleşmeye Engel Yoktur Belgesi, (Odadan alınacak)

3) Eczane Kaşesi,

4) Bölge Eczacı Odası’ndan Onaylı Sözleşme Metni,

5)  İnteraktif Vergi Dairesinden  Alınan 2021 Yılı Hasılatını Gösteren Hasılat Formu, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz)

6) Eczacının Kurumla Sözleşme Yenilemek İstediğine Dair Dilekçe (Odadan alınacak)

7) Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet’ten alınabilir.) (Resmi makama veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na şeklinde talep edilmesi gerekmektedir.) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

8) Eczacı Diploma Numarası (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz.)

9) Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

  (Sözleşme yenileme sırasında, "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi" formları için yenileme işlemi yapılmayacak olup; yeni açılan / açılacak olan eczaneler sözleşme yapabileceklerdir.)

İlk defa Medikal sözleşme yapacak olan eczacılarımız için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

1) İmza Sirküsü Aslı, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Nüfus Cüzdanı Noter Onaylı Fotokopisi, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

3) Eczane Kaşesi,

4) Eczane ruhsat fotokopisi noter onaylı veya il sağlık müdürlüğü onaylı 2021 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Değişiklik Olması Halinde (Nakil) Ruhsat Fotokopisi (Mesul Müdür var ise Mesul Müdürlük Belgesi eklenmesi gerekmektedir). (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

5) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet'ten alınabilir), (Resmi makama veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na şeklinde talep edilmesi gerekmektedir.) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

6) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni 

İskonto oranları ve hasılat bilgilerini gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir;

SGK sözleşmeleri meslektaşlarımızın EBS’YE (ECZACI BİLGİ SİSTEMİ) girdikleri hasılat bilgilerine göre odamıza gönderilmiş olup, sözleşmelerin dağıtımı EBS üzerinden gerçekleştirileceğinden dolayı aidat, yardımlaşma sandığı, afet fonu ve c grubu katkı payı borcu olan eczacılarımızın borçlarını yatırmaları gerekmektedir.

2023 Yılı Oda Aidatı:  3469,44 TL (Odaya ödenecek)

2023 Yılı Yardımlaşma Sandığı Aidatı:  650,53 TL (Türk Eczacıları Birliği hesabına yatırılıp odaya dekont verilecek)

2023 Yılı Afet Fonu Aidatı: 216,84 TL (Türk Eczacıları Birliği hesabına yatırılıp odaya dekont verilecek)

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI BANKA VE IBAN NUMARALARI:

Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR81 0001 2001 2270 0017 0000 01 (Aidatlar)
Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR54 0001 2001 2270 0017 0000 02 (Afet Fonu)
T.İş Bankası Farabi Şb. TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar)
T.İş Bankası Farabi Şb. TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu)