2022 YILI YARDIMCI ECZACI BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gelen 28/01/2022 tarih ve 2116 sayılı "2022 Yılı Yardımcı Eczacı Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Hakkında" bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.