2022 Yılı Adalet Bakanlığı Sözleşmeleri Hakkında

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile yeni sözleşme yapmak veya yenilemek isteyen meslektaşlarımız, sözleşmelerini 16 Haziran 2022 Perşembe günü itibari ile eczacı odamızdan temin edilebilecektir.

Sözleşme yapma veya yenileme için son gün 24 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadardır. Sözleşme bedeli 50 TL'dir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 

İlk defa sözleşme yapmak için gerekli belgeler: 

 • Kimlik fotokopisi
 • Ruhsat fotokopisi
 • İmza sirkülerinin noter onaylı örneği
 • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
 • E-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesinden veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan onaylı 2021 yılı satış hasılat formu EK-4/A (yeni açılan eczaneler hariçtir) / Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı (KDV hariç) ve 7143 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç satış hasılatı (KDV hariç) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)
 • Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi
 • Kaşe

 

Sözleşme yenilemek için gerekli belgeler: 

 • Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi
 • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
 • E-Devlet üzerinden (İnteraktif Vergi Dairesinden alınan hasılat formunda ıslak imza zorunlu değildir) veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan onaylı 2021 yılı satış hasılat formu EK-4/A / Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme için geçerli olmak üzere, bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı (KDV hariç) ve 7143 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç satış hasılatı (KDV hariç) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)
 • Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi
 • Kaşe