2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Değişikliği Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gelen  25/03/2021 tarihli ve 12036 sayılı "2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Değişikliği hakkında" bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.