2020 YILI SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız;

 16 Ekim 2020 Cuma gününden itibaren odamızda SGK sözleşmelerinin dağıtımına başlanacaktır. Pandemi sebebiyle bulaş riskini azaltmak amacıyla eczacılarımıza göndereceğimiz sms ile sözleşme yenileme gün ve saat aralığı bildirilecek olup bu nedenle eczacılarımıza gönderilen sms randevusu doğrultusunda hareket edilmesi önem arz etmektedir.

 Telefonlarınıza gönderilecek SMS ile bildirilen gün ve saat aralığına uyulmasına (SMS eczacı adına göre alfabetik sırayla gönderilmektedir.) azami özen gösterilmesi rica olunur.

İlaç Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1) 2019 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Değişiklik Olması Halinde Ruhsat Fotokopisi (Elektronik Ruhsatname ve Sertifikası) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Eczane Kaşesi,

3) İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Örneği (İlk kez sözleşme yapacak eczacılar için),

4) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni

5)  İnteraktif Vergi Dairesinden  Alınan 2019 Yılı Hasılatını Gösteren Hasılat Formu, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz)

6) Eczacının Kurumla 2020 Yılı Sözleşmesi Yapmak İstediğine Dair Dilekçe (odadan alınacak)

7) Adli Sicil Belgesi (E-devlet'ten alınabilir) (Resmi makama veya SGK'ya şeklinde talep edilmesi gerekmektedir.) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

8) Eczacı diploma numarası (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz.)

9) Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

 

Sözleşmeler Odamız tarafından teslim alınarak toplu halde kuruma teslim edilecektir.

Medikal Sözleşmesini yenileyecek olan cezacılarımız için sadece sözleşme metni yeterli olup;

İlk defa Medikal sözleşme yapacak olan eczacılarımız için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

1) İmza Sirküsü aslı, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Nüfus Cüzdanı Noter onaylı fotokopisi, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

3) Eczane Kaşesi,

4) Eczane ruhsat fotokopisi noter onaylı veya il sağlık müdürlüğü onaylı 2019 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Değişiklik Olması Halinde (Nakil) Ruhsat Fotokopisi (Mesul Müdür var ise Mesul Müdürlük Belgesi eklenmesi gerekmektedir). (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

5) Adli Sicil Kaydı (E-devlet'ten alınabilir), (Resmi makama veya SGK'ya şeklinde talep edilmesi gerekmektedir.) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

6) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni 

İskonto oranları, hasılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir;

2019 YILI HASILAT BİLGİSİ (VARSA6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA   KESİLEN FATURA TUTARI VE KDV HARİÇ) (TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0 - 600.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

600.000 - 1.000.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

1.000.000 - 1.250.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

350 TL

1.250.000 - 1.500.000

3.KADEME (%1,30 ISKONTO)

400 TL

1.500.000 - 2.100.000

4.KADEME (%1,60 ISKONTO)

450 TL

2.100.000 - 2.500.000

5.KADEME (%2,25 ISKONTO)

500 TL

2.500.000 ve üzeri

6.KADEME (%2,50 ISKONTO)

550 TL

 

SGK sözleşmeleri meslektaşlarımızın EBS’YE (ECZACI BİLGİ SİSTEMİ ) girdikleri hasılat bilgilerine göre odamıza gönderilmiş olup, sözleşmelerin satışı EBS üzerinden gerçekleştirileceğinden dolayı aidat, yardımlaşma sandığı, afet fonu ve c grubu katkı payı borcu olan eczacılarımızın borçlarını yatırmaları gerekmektedir.

 

2020 Yılı Oda Aidatı: 849,53 TL (Odaya ödenecek)

2020 Yılı Yardımlaşma Sandığı Aidatı: 231,69 TL (Türk Eczacıları Birliği hesabına yatırılıp odaya dekont verilecek)

2020 Yılı Afet Fonu Aidatı: 77,23 TL (Türk Eczacıları Birliği hesabına yatırılıp odaya dekont verilecek)

 

 

 

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI BANKA VE IBAN NUMARALARI:

Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR81 0001 2001 2270 0017 0000 01 (Yardımlaşma Sandığı Aidatının Ödenmesi için)

Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR54 0001 2001 2270 0017 0000 02 (Afet Fonu)

T.İş Bankası Farabi Şb. TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Yardımlaşma Sandığı Aidatının Ödenmesi için)

T.İş Bankası Farabi Şb. TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu)

Türk Ekonomi Bankası Yıldız Şb. TR14 0003 2000 0000 0059 0062 24 (Yardımlaşma Sandığı Aidatının Ödenmesi için)

Türk Ekonomi Bankası Yıldız Şb. TR 83 0003 2000 0000 0059 0064 37 (Afet Fonu)