Yönetim Kurulu Görev Dağılımı


Ecz.B.Murat Aras – Başkan

Ecz.H.İbrahim Avşaroğlu - 2.Başkan

Ecz.Ebru Kaya - Genel Sekreter

Ecz.Erdi Harmankaya - Sayman

Ecz.Neşe Karademir - Üye

Ecz.Nilgün Karslıgil - Üye

Ecz.Burhan Çilekaya -Üye