2017 SGK ve Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri Hakkında

Sözleşme yenilemek için son gün 30 Mayıs 2017 Salı günü mesai bitimine kadardır. 2017 SGK sözleşmeleri meslektaşlarımızın EBS ‘YE (ECZACI BİLGİ SİSTEMİ ) girdikleri hasılat bilgilerine göre odamıza gönderilmiş olup, sözleşmelerin satışı EBS üzerinden gerçekleştirileceğinden dolayı aidat, yardımlaşma sandığı, afet fonu ve c grubu katkı payı borcu olan eczacılarımızın borçlarını yatırmaları gerekmektedir.

 Sözleşmenin yenilenmesi halinde;

- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
- Kaşe
-Eczacı diploma numarası gerekmektedir.


SGK TIBBİ MALZEME TEMİN SÖZLEŞMELERİ:


SGK Tıbbi Malzeme Temin sözleşmesi yapmak isteyen meslektaşlarımıza sözleşmeler ücretsiz olarak verilecek olup, sözleşmeler meslektaşlarımız tarafından bizzat SGK’ya ekli belgeler ile birlikte teslim edilecektir.

Tıbbi Malzeme Sözleşmesi İçin Gerekli Belgeler :

- Sözleşme Başvuru Formu(Odamızda mevcuttur.)
- Kimlik Fotokopisi(noter onaylı aslı)
- İmza beyannamesi(noter onaylı aslı)
- Mesül müdür bulunan eczanelerde mesül müdür belgesi (noter veya Sağlık Müdürlüğü onaylı)
- Ruhsat fotokopisi(noter veya Sağlık Müdürlüğü onaylı)
- Adli Sicil Belgesi aslı(e-devletten alınabilir)
- Eczane tarafından imzalanmış taahhüt(Odamızda mevcut)

SÖZLEŞME BEDELLERİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR :


1. Kademe Sözleşme Formu %0 indirim

0-200.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler 100 TL

200.001-400.000TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler 150 TL
400.001-700.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler 250 TL

2. Kademe Sözleşme Formu %0,75 indirim

700.001-900.000TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler 350 TL

3. Kademe Sözleşme Formu %2,20 indirim

900.001-1.200.000TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler 450 TL

3. Kademe Sözleşme Formu %2,20 indirim

1.200.001- 1.500.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler 500 TL

4. Kademe Sözleşme Formu %2,75 indirim

1.500.001 TL ve üzeri kadar satış hasılatı olan eczaneler 500 TL