2015 Yılı Eczane Satış Hasılatlarının Girişi - Güncellendi

Bu çerçevede tüm meslektaşlarımızın 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 17.00'a kadar Eczacı Bilgi Sisteminde açılan ilgili bölüme 2015 yılı satış hasılatı (KDV Hariç) girişlerini yapmaları gerekmekte olup ilgili işlem basamakları şu şekildedir;

  • FarmaInBox programının Reçete Tevzi butonuna basılarak SGK Sicil numarası ve şifresi girilecektir.
  • Reçete Tevzi sisteminin sol alt bölümünde yer alan EBS butonuna basılarak Eczacı Bilgi

Sistemi içerisinde "Eczane Bilgi Formu EK-5" formu doldurulup, kaydedilecektir.

Daha önce hasılat girişi yapmış olan meslektaşlarımızın, EK-5 Formu üzerinde yer alan Gelir Vergisi Matrahı, Tahakkuk Eden Vergi, Ödenecek Olan Vergi bölümlerini de doldurması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve 2015 yılı satış hasılatı bilgilerinin girişlerinin 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 17.00'a kadar tamamlanması hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını önemle ve saygılarımla rica ederim.